Deoksiribonukleorūgštis (DNR) yra kiekvienoje gyvoje ląstelėje, kurioje užkoduota genetinė informacija, perduodama dalijimosi metu naujoms ląstelėms, o per lytines ląsteles – individo palikuonims.

Mūsų siūlomu DNR testu Jūs patys galėsite niekam nieko neįtariant ir nieko neįžeidžiant paimti savo ir vaiko biologinius mėginius.

Procedūra tokia. Įsigiję pakuotę su testavimo rinkiniu, paimate biologinius mėginius – tepinėlį. Tai padaryti labai paprasta (instrukcija pridedama). Po to tepinėlius įdedate į specialų voką ir išsiunčiate nurodytu adresu. Tyrimai atliekami specialioje laboratorijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Beje, visą šį darbą už Jus galime padaryti mes.

Maždaug už dviejų – trijų savaičių Jums priimtinu būdu (paštu, el. paštu ar telefonu) būsite informuotas apie tyrimų rezultatus. Po laboratorinių tyrimų 99,9996 proc. tikslumu žinosite, ar vaiko tėvas esate Jūs.

Jeigu Jums reikalingas juridiškai galiojantis DNR testas, patvirtinantis tėvystę,  pagal griežtus teisinius reikalavimus bus reikalingas ir antras – patvirtinamasis testas.

Šio DNR testo kaina – 200 eurų.

Ląstelių mėginius galima paimti ir diskretiškai – nuo panaudotų dantų šepetėlio, dantų siūlo, dantų ir ausų krapštuko, servetėlės, nosinės, krauju suteptos medžiagos (tinka iki mėnesio senumo kraujas ant drabužių), kramtomos gumos, nagų, plaukų, drabužių, nuorūkų.

Atkreipiame dėmesį, kad naudojant šiuos pavyzdžius (ne seiles) tikimybė sėkmingai paimti mėginį yra nuo 60 iki 95 proc. (dėl galimo nepakankamo kiekio ląstelių ant šių daiktų).

Tokio DNR tyrimo kaina – 380 eurų.

Teisinė informacija

Pagal LR Civilinį kodeksą (šeimos teisę), norint nustatyti tėvystę, reikia kreiptis i teismą.

Šio kodekso 3.146 straipsnis numato tėvystės nustatymo sąlygas, t.y. jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas.

Pagal 3.147 straipsnį dėl tėvystės nustatymo turi teise kreiptis šie asmenys:

1) Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ar nuginčyti vaiko gimimo įraše duomenys apie tėvą, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali pareikšti vyras, laikantis save vaiko tėvu. Atsakovai pagal tokį ieškinį yra vaikas ir jo motina.

2) Jei vaiko tėvas atsisako pripažinti tėvystę pareiškimu del tėvystės pripažinimo ar vaiko tėvas mirė, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali paduoti vaiko motina, vaikas, įgijęs visišką veiksnumą, vaiko globėjas (rūpintojas), valstybinė vaikų teisių apsaugos institucija arba mirusio vaiko palikuonys.

Teismas, nustatęs tėvystę, įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiunčia civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą.

LR Civilinio kodekso 3.148 straipsnis reglamentuoja tėvystės nustatymo pagrindus:

Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (giminystės ryšį įrodančiu ekspertizių išvados), šiuo atveju DNR tyrimai.

Tėvystės nustatymo tyrimai tiek pagal teismų nutartis, tiek ir pagal asmeninius piliečių prašymus atliekami Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute, Vilniuje. Galima kreiptis ir anonimiškai. Tėvystės nustatymo tyrimas tiek pagal teismo nutarti, tiek ir pagal asmeninį prašymą kainuoja tiek pat. Pagal Teismo medicinos instituto direktoriaus 2007-03-30 įsakymą Nr. 109 giminystės ryšių (tėvystės, motinystės) nustatymas, esant vienam vaikui, kainuoja 300 eur.

Įrodžius tėvystę teisminiu keliu, DNR tyrimo pagal teismo nutartį išlaidas turi sumokėti atsakovas (vaiko tėvas).

Kitais atvejais išlaidas galima sumokėti ir tarpusavio susitarimo pagrindu, nes tokių sandorių įstatymas nereglamentuoja.

Yra ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymu priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir numanomo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas ir kiti įrodymai.

Jei atsakovas atsisako ekspertizės, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali tokį atsakovo atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą.

DNR kriminalistikoje

Kruvini peiliai – žmogžudystės įrankiai, stiklinės, prie kurių lietėsi įtariamasis ar auka, plaukai, kaukolės ar kaulai – tokie objektai patenka į Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centrą (KTC). Iš jų specialistai atlieka DNR tyrimus, padedančius identifikuoti asmenybę.

Kriminalistinių tyrimų centras ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba – vieninteliai Lietuvoje atlieka DNR tyrimus. KTC DNR tyrimus atlieka 15 gamtos ar bioinžinerijos mokslų išsilavinimą turinčių specialistų.

„Yra nustatyta, kad kiekvienas žmogus turi tik jam būdingą DNR. Kaip ir pirštų antspaudai individualūs kiekvienam žmogui, taip ir šiandien nėra pasikartojančių tarp gyvenančių žemėje žmonių. Tačiau monozigotinių dvynių DNR vienoda, tad tokiu atveju reikia atlikti papildomus tyrimus“, – teigia KTC vadovas Genrikas Nedveckis.

Per metus KTC atlieka apie 2000 DNR tyrimų. Absoliuti dauguma jų atliekama baudžiamosiose bylose – tėvystės ekspertizių atliekama vienetai.

DNR išskiriamas pagal nusikaltimo vietoje rastus biologinius pėdsakus.

DNR nustatymui tinka įvairiausi objektai, ant kurių, yra tikimybė, buvo asmens kontaktas. Padėti nustatyti DNR gali butelis, stiklinė ar puodelis, iš kurio gerta, kažkoks kitas objektas, prie kurio buvo prisiliesta pakankamai ilgai, kad liktų pakankamas kiekis biologinės medžiagos. Būtina sąlyga – turi būti pakankamas medžiagos kiekis. Tačiau yra didelė tikimybė, kad DNR bus išskirtas tik iš lytėjimo.

Jei tyrimas iškart pavyksta ir nereikia jo kartoti, identifikuoti asmenybę galima maždaug per dvi paras. Idealiu atveju DNR tyrimas gali būti padarytas per vieną dieną. Ilgiausiai tyrimas gali trukti kelis mėnesius.

Ekspertizei tinka ir plaukas, tačiau jis turi būti išrautas su svogūnėliu. Visgi, pasak G. Nedveckio, jau yra metodų, leidžiančių išskirti DNR pagal nukirptą plauką. Tačiau toks tyrimas brangus ir Lietuvoje kol kas nevystomas.

Mirusio žmogaus DNR galima nustatyti ir po metų, ir po dešimtmečio. „Yra metodas, leidžiantis DNR išskirti iš kaulo“, – sakė G. Nedveckis. Ekspertai ištiria ir atvežtą neatpažinto asmens kaukolę. „Tokiu atveju kraujo pavyzdžiai imami iš artimųjų – tėvo, motinos, brolio, sesers. To mums pakaks pasakyti, kad žmogus, kurio kaukolė pateikta, yra giminaitis, sūnus arba brolis“, – teigė KTC vadovas.

DNR paprasčiausia išskirti iš kraujo, tačiau tinka ir seilių mėginiai. Tačiau gali būti, kad iš pateiktų medžiagų nebus išskirta DNR – tai paaiškėja paskutiniame tyrimo etape. Tokiu atveju tyrimą gali tekti atlikti iš naujo. Tyrime naudojami brangūs aparatai ir reagentai. Vieno mėginio (objekto, dėmės) ištyrimas kainuoja apie 100 Lt.

„Po kablelio tikimybė – 12 nulių – tikimybė labai didelė ir faktiškai iš 6 milijardų šiandien žemėje gyvenančių žmonių šiandien viršija dar kelis kartus“, – apie DNR tyrimo patikimumą kalbėjo G. Nedveckis.

Parengta pagal „Delfi“.