Kokie gyvenimiški atvejai rodo, jog būtina įsigyti „Asmeninį šnipą“?

Programa „Asmeninis šnipas“ dažniausiai pasiteisina tada, kai:

  • Jūsų artimas žmogus pradeda nebepaleisti iš rankų savo telefono – netgi lankydamasis tualete ar išvesdamas į lauką šunį;
  • „Miega“ kartu su telefonu, kad niekas slapčia nepaimtų ir nepatikrintų jo turinio;
  • Ištrinamos gautos žinutės arba naikinami įkalčiai. Jeigu jums ir pavyksta telefoną patikrinti, pamatote, jog gautų ir išsiųstų žinučių nėra, o priimtų ir siunčiamų pokalbių registras – tuščias;
  • Suskambus telefonui sutrinka, stengiasi kalbėtis Jums negirdint; reguliariai kelioms valandoms telefonu darosi nepasiekiamas (esą išsikrovė baterija, buvo ne ryšio zonoje);
  • Rankinėje ar automobilyje mėtosi išankstinio mokėjimo SIM kortelės;
  • Pradeda daugiau laiko vakarais leisti su draugais (draugėmis);
  • Telefone pradeda įjunginėti tyliojo rėžimo funkciją, kad nesigirdėtų skambučiai ir gaunamų žinučių pranešimai;
  • Gali sakyti esantis vienoje vietoje, o Jūs jį pastebėjote atsitiktinai visai kitoje.

Visos šios situacijos beveik 100 proc. liudija, jog nuo Jūsų kažkas slepiama. Sužinokite be didelių pastangų ir laiko gaišimo – KAS SLEPIAMA? Plačiau apie neištikimybės požymius skaitykite čia.

Be to, programa „Asmeninis šnipas“ padeda susigrąžinti telefoną jo vagystės atveju. Nusikaltėliui į pavogtą telefoną įdėjus savo SIM kortelę policijai iškart galėsite pranešti, kas naudojasi pavogtuoju telefonu.

Kokiu būdu įdiegiama programinė įranga?

Programinė įranga įdiegiama tik turint fizinę prieigą prie telefono. Nuotoliniu būdu to padaryti negalima. Kai kurioms programoms įdiegti reikia žinoti mobilaus telefono IMEI (unikalų aparato numerį). Jį galima sužinoti telefono klaviatūroje surinkus kombinaciją: *#06#

Kiek laiko užtrunka programos pritaikymas mano telefonui pagal jo IMEI ir jos įdiegimas?

Programos pagaminimas Jūsų telefonui paprastai užtrunka nuo 1 iki 5 dienų. Įdiegimas ir telefono konfigūravimas užtrunka nuo 3 iki 15 minučių, priklausomai nuo pasirinktos programos.

Kokių mobiliojo ryšio operatorių tinkluose veikia ši programa?

Ši programa veikia visose šalyse, visuose mobilaus ryšio operatorių tinkluose.

Ar būtinas priėjimas prie telefono - šnipo, jei noriu pakeisti jo funkcijas?

Ne. Įdiegus programinę įrangą, daugiau nėra būtinybės ieškoti priėjimo prie telefono-šnipo. Nuo šio momento jis yra pilnai valdomas nuotoliniu būdu, slaptomis komandomis SMS žinutėmis.

Ar tik aš galiu gauti informaciją iš telefono - šnipo?

Informaciją iš telefono – šnipo gali gauti tik tas žmogus, kurio užsakymu šį programa buvo įdiegta.

Kokiu būdu telefonas - šnipas perduoda duomenis?

Telefonas–šnipas duomenis gali perduoti trumposiomis žinutėmis arba GPRS ryšiu (internetu).

Kaip veikia duomenų perdavimas trumposiomis žinutėmis?

Į Jums priklausantį mobilų telefoną įdiegus specialią programinę įrangą ir jam tapus telefonu–šnipu, slapta trumpąja žinute į jį nusiunčiate komandą visus arba pasirinktus duomenis siųsti trumposiomis žinutėmis į nurodytą mobiliojo ryšio numerį. Juos galima keisti, tačiau informacija negali būti siunčiama į kelis numerius vienu metu.

Kokia informacija gali būti perduota trumposiomis žinutėmis?

Telefonas – šnipas į kitą Jūsų mobilų telefoną trumpąją žinutę nedelsiant atsiunčia: išsiunčiamų/gaunamų trumpųjų žinučių kopijas su siuntėjų/gavėjų telefonų numeriais; telefono numerį, kuris/kuriam skambinama iš telefono–šnipo; išjungus/įjungus telefoną – šnipą; pakeitus telefono – šnipo SIM kortelę (pranešime nurodomas kitos įdėtos SIM kortelės telefono numeris); savo buvimo vietos koordinates.

Kaip veikia duomenų perdavimas per GPRS?

Informacija iš telefono – šnipo GPRS ryšiu gali būti nuolatos, tam tikrais intervalais arba, pvz., kartą per parą perduodama į Jūsų asmeninį FTP serverį, kitą specialų serverį arba į Google elektroninio pašto dėžutę.

Kokia informacija gali būti perduota per GPRS?

Į serverius telefonas–šnipas gali perduoti: išsiųstų/gautų trumpųjų žinučių kopijas, laiką bei adresatus; įeinančių/išeinančių skambučių istorija; telefono buvimo vietą. Į elektroninio pašto dėžutę telefonas–šnipas gali nusiųsti MP3 formatu įrašytus įeinančius/išeinančius pokalbius telefonu.

Ar tai legalu?

Telefono – šnipo programinę įrangą galima įdiegti į telefonus, kuriais vėliau naudosis Jūsų vaikai ar kiti suaugę asmenys, prieš tai perspėti, jog gali būti pažeista jų teisė į privatų gyvenimą. Mums žinoma, jog tokia paslauga pageidauja naudotis ir juridinių asmenų (akcinių bendrovių, individualių įmonių savininkai), tačiau tai nėra legalu.

Kas apmoka už telefono - šnipo duomenų siuntimą?

Sąskaitą už visus trumpuosius pranešimus, išsiųstus iš telefono–šnipo, taip pat už GPRS ryšiu (internetu) perduotus duomenis pagal galiojančius tarifus apmoka asmuo, pasirašęs sutartį su telekomunikacijų paslaugas teikiančia bendrove.

Kurį laiką veiks ši programinė įranga ir į kelis telefono aparatus ją galima įdiegti?

Vienos kategorijos programinė įranga, kai informacija perduodama iš telefono į telefoną, veikia neribotą laiką, tačiau ją galima naudoti tik vienu telefono aparatu. Kitos kategorijos licencija programinei įrangai galioja vienerius metus, tačiau ją galima naudoti keliuose telefonuose.

Ar išrašomos sąskaitos už programą ir jos įdiegimą?

Taip. Specialių paslaugų agentūra „Mimoza“ išrašo sąskaitas, pasirašant paslaugų teikimo sutartis.